Deadlift

Deadlift
– 4 x 5/ V2, 3-4”
– 3 Sec Down, No Touch and Go’s

12 min AMRAP

12 min AMRAP
200 m Run
12 Front Squat 50/35 kg