Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: CrossFit Espoo Oy
Y-tunnus: 2417128-5
Osoite: Käärmesaarentie 3B
Postinumero: 02160
Postitoimipaikka: Espoo
Puhelin: 0400 488 049
Sähköposti: info@crossfitespoo.com

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Nimi: Olli Lätti, hallituksen puheenjohtaja CrossFit Espoo Oy
Osoite: Käärmesaarentie 3B, 02160 Espoo
Puhelin: 040 725 8974
Sähköposti: info@crossfitespoo.com

3. Rekisterin / henkilötietojen käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään CrossFit Espoon asiakkaiden tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan, jäsenyyteen liittyvään tiedottamiseen, valmentamiseen liittyviin toimintoihin, salin palveluiden markkinointiin sekä laskutukseen, asiakassuhteiden ylläpitoon ja kehittämiseen.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, mahdollinen alennusryhmään kuulumisen peruste, käyttäjätunnus ja salasana.

6. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän jäsenyyssopimuksen tai muun valmennuksen täytäntöön panemiseksi tai CrossFit Espoon asiakaspalvelun kehittämiseksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja: Henkilöltä itseltään.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

CrossFit Espoo Oy kerää ja tallentaa asiakkaan ilmoittamat henkilötiedot WODconnect-palvelussa, jonne myös varastoidaan laskutusta varten. Tämän lisäksi asiakkaan erillisellä pyynnöllä kulkuluvat tallennetaan Tolotech Oy:n järjestelmään (nimi + puhelinnumero). Ostoksia tehdessä asiakas itse väliaikaisesti kirjoittaa nimensä sekä ostoksensa salilta löytyvään vihkoon, jonka sisältö tuhotaan kerran kahdessa kuukaudessa. Perintätapauksissa asiakkaan tiedot välitetään Suomen Perintätoimisto Oy:lle.

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle muutoin kuin laskutusyhteistyökumppanille. Osa yrityksen käyttämistä palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattaa säilyttää suojattuja tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

9. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

10. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

11. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

CrossFit Espoo Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. CrossFit Espoo Oy suosittelee asiakkaita tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.